پروژهای تکمیل شده

بدینوسیله اعلام می دارد شرکت اسپرلوس توسعه آپادانا با سالها تجربه در طی دوران فعالیت خود مفتخر به ارائه خدمات خود به شرکتهای ذیل میباشد که اسامی تعدادی از آنها به شرح ذیل میباشد:

نفت، گاز و پتروشیمی

ردیفپروژهتوضیحاتسال اجرا
1شرکت نفت مناطق مرکزی ایرانتامین ترانسمیترهای ابزاردقیق1392
2شرکت مناطق نفت خیز جنوبتامین ترانسمیترهای ابزاردقیق1393
3پتروشیمی شهید تند گویانتامین ترانسمیترهای ابزاردقیق1397
4پتروشیمی آبادانتامین ترانسمیترهای ابزاردقیق1394
5شرکت نفت سپاهانتامین کلیه شیر آلات ابزار دقیق 1402
6نفت و گاز مسجد سلیمانتامین کلیه شیر آلات ابزار دقیق و ترانسمیتر1402

نیروگاه

ردیفپروژهتوضیحاتسال اجرا
1بهره برداری و تجهیزات نیروگاه صباتامین ترانسمیتر ابزاردقیق1395
2شرکت تابیرانتامین تجهیزات سنجش فشار1394
3نیروگاه کهنوجتامین تجهیزات سنجش دما1398

صنایع غذایی

ردیفپروژهتوضیحاتسال اجرا
1کارخانه قند مرودشتتامین تجهیزات1397
2شرکت قند اسلام آبادتامین تجهیزات1394
3صنایع شیر وارناتامین تجهیزات1392
4شرکت سه نانتامین تجهیزات پنوماتیک1402

صنایع دارویی

ردیفپروژهتوضیحاتسال اجرا
1شرکت سازگرتامین تجهیزات1393
2شرکت سلامت صنعت بوعلیتامین تجهیزات1394
3شرکت داروسازی سامی سازتامین تجهیزات1396

خودروسازی

ردیفپروژهتوضیحاتسال اجرا
1کارخانه ولئو آرمکوتامین تجهیزات1392
2شرکت کویر تایرتامین تجهیزات1393
3شرکت کروزتامین تجهیزات1397
5شرکت تام ایران خودروتامین تجهیزات ابزاردقیق و پنوماتیک1402
6طراحی و تحقیق موتور ایران خودروتامین تجهیزات پنوماتیک1402
keyboard_arrow_up