سخن مدیر عامل

به نام آنکه هستی نام از او یافت

بسیار مسرور و خرسندیم که در حفظ اهداف همچون گذشته و همسويي با تحولات و چالش هاي پيش رو با تلاش فراوان کلیه زحمت کشان مجموعه اسپرلوس توسعه آپادانا توانسته ایم بخشی از نیازهای مشتریان عزیزمان را برآورده سازیم.

همواره تلاش ما این بوده است تا با درک درست از نیاز مشتری و بررسی دقیق نظرات کارشناسان، خدماتی را عرضه نماییم تا در شان و منزلت والای صنعت این مرز و بوم باشد .

شرکت اسپرلوس توسعه آپادانا؛ کیفیت، درستی، مشاوره و رضایت کارفرمایان را سرلوحه خود در مسیر همکاری قرار داده و ضمانت بي قيد و شرط محصولات، ارتقاء مستمر کمي و کيفي ، بهره گيري از دانش و فناوري هاي نوين و تلاش بيش از پيش تمامي همکاران و پرسنل اين شرکت مزيد اين ادعا و اطمينان به رسالت خويش است .

بدون شک تمام همت و کوشش خود را به کار خواهیم بست تا همچون گذشته پرچمدار نوآوری و شکوفایی در این عرصه باشیم.

عشــــق را در جــــــان خود پرورده‌ایم               هفــت گوهــــر ارمغــــــــان آورده‌ایم

هفت جام از هفت ساقی هفت دست             تا رَویم از نو به میدان، مستِ مست

پیروز و سربلند باشید
با تقدیم احترام
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت اسپرلوس توسعه آپادانا

keyboard_arrow_up